Apakah Perbezaan antara IPTA dan IPTS?

Apakah Perbezaan antara IPTA dan IPTS?

Apakah Perbezaan antara IPTA dan IPTS?

Apakah Perbezaan antara IPTA dan IPTS?

Apakah Perbezaan antara IPTA dan IPTS?

Tuisyen
Perbezaan utama antara universiti awam dan kolej swasta terletak pada bagaimana ia dibiayai. Ini memberi kesan kepada pelajar kerana dana terikat kepada harga tuisyen. Kebanyakan universiti dan kolej awam telah ditubuhkan oleh kerajaan, untuk memberi peluang untuk menerima pendidikan tinggi awam. Hari ini, kerajaan membayar untuk sebahagian besar kos operasi universiti awam. Mereka juga menyelia institusi-institusi ini melalui papan dilantik dan pemegang amanah.
Ini kemasukan wang awam sebabnya tuisyen lebih rendah di sebuah universiti awam. Kos sebenar kehadiran suatu subsidi. Wang yang diperolehi daripada tuisyen tidak perlu meliputi semua perbelanjaan kolej awam, seperti membayar fakulti.

Sementara itu, kolej swasta tidak menerima dana daripada badan perundangan negeri. Mereka bergantung sepenuhnya kepada pengajian dan sumbangan peribadi. Ini bermakna kadar tuisyen secara umumnya lebih tinggi.

Saiz dan Ijazah Tawaran
Satu lagi perbezaan antara kolej swasta dan awam adalah saiz dan bilangan darjah mereka biasanya tawarkan. Kolej swasta cenderung untuk menjadi jauh lebih kecil daripada universiti awam dan mungkin mempunyai hanya beberapa ribu pelajar. Universiti dan kolej awam boleh menjadi besar, dan ada yang besar. Satu contoh sebuah universiti awam yang besar adalah Ohio State University, rumah kepada 42,000 pelajar.

Pelajar yang ingin pelbagai pilihan jurusan boleh menemui mereka di universiti-universiti awam. Dalam sebuah universiti awam yang besar tunggal, pelajar akan mendaftar dalam program-program akademik yang terdiri daripada seni liberal tradisional kepada bidang teknikal yang khusus. Kolej swasta menawarkan pelbagai yang lebih kecil daripada jurusan, tetapi sering mempunyai fokus akademik tertentu. Beberapa kolej swasta boleh menekankan seni liberal atau seni halus, misalnya, manakala yang lain memberi tumpuan kepada kejuruteraan dan sains komputer.

Saiz kelas dan demografi
Kelas-saiz adalah satu lagi perbezaan utama. Kolej swasta menyimpan kelas kecil, dengan akses mudah ke profesor. Di universiti-universiti awam, bagaimanapun, 200 pelajar yang mendaftar dalam beberapa kelas, terutamanya dalam kursus-kursus yang lebih rendah-bahagian.

Kolej swasta dan orang ramai juga cenderung mempunyai demografi yang berbeza dan nisbah. Sebagai contoh, di negara-pelajar yang memohon untuk universiti awam mereka dimasukkan dalam jumlah yang jauh lebih besar dan membayar tuisyen lebih rendah daripada pelajar yang memohon dari luar negeri. Sebaliknya, penduduk negeri tidak penting di kolej-kolej swasta, yang menyebabkan kepelbagaian geografi yang lebih besar di kalangan badan pelajar.

Universiti awam atau kolej swasta?
Anda perlu mengenal pasti matlamat anda dan mempertimbangkan kos, saiz kelas, budaya, dan persekitaran sebelum memilih antara universiti awam dan sekolah swasta untuk pengalaman kolej anda.

No comments:

Post a Comment